Wybrane eko-realizacje

81.waw.pl

Pracownia Architektoniczna Anna Paszkowska-Grudziąż i Rafał Grudziąż

Wykonujemy projekty we wszystkich fazach, począwszy od koncepcji *, przez projekt architektoniczno-budowlany ** wraz z uzgodnieniami, projekt przetargowy ***, wykonawczy ****, na nadzorach autorskich***** kończąc. Każdy z etapów jest na bieżąco kontrolowany wspólnie z projektantami wszystkich branż.

* Projekt koncepcyjny – na tym etapie prezentujemy naszą koncepcję dotyczącą danego tematu, w oparciu o wytyczne lokalizacyjne i uwagi inwestora.

** Projekt architektoniczno – budowlany – projekt sporządzony w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia ( Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r.)

*** Projekt przetargowy – uszczegółowiony projekt budowlany, aby na jego podstawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogramem realizacji.

**** Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt przetargowy, którego celem jest dostarczenie wykonawcy pełnej informacji dotyczącej rozwiązań projektowych, które maja być zrealizowane. Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki sporządzone w poprzednich fazach opracowania, uzupełnione o niezbędne detale budowlane.

***** Nadzór autorski – kontrola przez architekta zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie.

więcej informacji>>>

 

Źródło: www.81.waw.pl
Fot. www.81.waw.pl

Galeria:

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane