EkoEnergia24 poleca

Montaż

Systemy montażowe paneli fotowoltaicznych

Podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych.

Wybór lokalizacji

Wybierz właściwe miejsce na lokalizację modułu.

Dla najlepszej możliwej produkcji energii moduł powinien być skierowany możliwie najbardziej na południe dla północnych szerokości geograficznych i na północ dla południowych szerokości geograficznych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu montażu, kątów nachylenia, rodzaju elementów montażowych znajdziesz u wykwalifikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych.

Moduły nie powinny być zacienione w żadnym momencie dnia.

Nie należy montować modułów w miejscu w którym jest możliwość zetknięcia z łatwopalnym gazem.

Wybór właściwej ramy wspierającej

Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji dołączonej do ramy wspierającej moduł.

Zabrania się wiercić jakichkolwiek dziur w szklanej pokrywie ani w aluminiowej ramie modułu, co będzie skutkować utratą gwarancji.

Moduły musza być bezpiecznie zamocowane na konstrukcji wsporczej, przy użyciu 4 punktów montażowych w przypadku normalnych instalacji. Przy dodatkowym ryzyku spowodowanym nadmiernym wiatrem, obciążeniem śniegowym zasadnym jest dodanie dodatkowych punktów zaczepienia modułów. Kalkulacje obciążenia pozostawia się projektantowi systemu bądź wykwalifikowanemu instalatorowi.

Konstrukcja montażowa i osprzęt musi być wykonany z trwałego materiału, odpornego na korozje oraz promieniowanie UV.

Montaż naziemny

Wysokość systemu montażowego powinna zostać ustalona w sposób właściwy tak aby zapobiec zakryciu dolnej krawędzi modułu przez śnieg.  Dotyczy to w szczególności obszarów o szczególnie wysokich opadach śniegu. Ponadto należy dopilnować aby moduły nie były zacieniane przez budynki, drzewa i aby wykluczyć możliwość uszkodzenia przez piasek czy kamienie przenoszone przez wiatr.

Montaż na dachu

Podczas instalacji modułów na dachu bądź budynku, dopilnuj aby zostały odpowiednio przymocowane w taki sposób by nie spadły na skutek wiatru bądź obciążenia śniegiem.

Zapewnij właściwa wentylację modułów poprzez zastosowanie przynajmniej 5 cm szczeliny pomiędzy modułem a powierzchnią do której jest on montowany.

Podczas montażu modułów, upewnij się , iż konstrukcja dachowa jest odpowiednia. Dodatkowo miejsca styku części wsporczych konstrukcji winny być odpowiednio zabezpieczone przed powstawaniem przecieków.

W niektórych przypadkach może być potrzebna dodatkowa konstrukcja wspierająca.

Dachowa instalacja solarna może mieć wpływ na właściwości przeciwpożarowe konstrukcji budynku.

Instalacja modułów na dachu budynków powinna odbywać się podczas dobrej pogody. Silny wiatr może spowodować wypadek.

Montaż ogólny

Moduł należy zamontować wykorzystując tylko i wyłącznie otwory występujące w ramie.

Najbardziej powszechnym sposobem mocowania jest użycie 4 punktów symetrii blisko wewnętrznej strony ramy modułu.

W przypadku możliwości występowania nadmiernego wiatru lub nadmiernych opadów śniegu należy wykorzystać wszystkie otwory montażowe.

Do przenoszenia modułu potrzebne są dwie bądź więcej osób. Moduł musi być przenoszony za ramę, zaleca się podczas przenoszenia używanie „rękawic z systemami przeciwpoślizgowymi”. Nie wolno przenosić modułu trzymając go za skrzynkę przyłączeniową bądź kable.

Nie upuszczaj ani nie rzucaj niczego na moduł.

Nie kładź żadnych ciężkich obiektów na module aby uniknąć złamania pokrywy szklanej.

Niewłaściwy transport lub instalacja może skutkować rozbiciem szklanej pokrywy modułu.

Źródło: www.hymon.pl
Foto. fotolia - redakcja.

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane