Aktualności

Dofinansowania dla domu i firm

Dofinansowania dla domu:

Firma Res Energy posiada duże doświadczenie w zdobywaniu środków dla klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe) na finansowanie inwestycji w kolektory słoneczne, mikroelektrownie fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

W związku z uruchomieniem w 2014 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. programu Prosument oferujemy swoim klientem instalacje odnawialnych źródeł energii wraz z dofinansowaniem.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w imieniu klienta: przygotowujemy projekt instalacji, sporządzamy wniosek o dofinansowanie, kontaktujemy się Funduszem/Bankiem. Nasze projekty i wnioski o dofinansowania są wysokiej jakości, dzięki dużemu doświadczeniu jakie do tej pory w Programie Prosument zdobyliśmy. Jesteśmy jedną z niewielu firm w regionie, która od początku funkcjonowania programu skutecznie pozyskała i rozliczyła finansowanie dla klientów.

Korzystając z programu Prosument nie jest wymagany wkład własny w inwestycję. Klienci otrzymują 100 % finansowania zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii, z czego część to bezzwrotna dotacja (20% – pompy ciepła i kolektory słoneczne, 40% – fotowoltaika), natomiast pozostała kwota to preferencyjna pożyczka.

Podstawowe założenia Programu Prosument:

1. Wymagany wkład własny: 0 zł

2. Poziom dofinansowania: 40% elektrownie fotowoltaiczne, 20% pompy ciepła i kolektory słoneczne

3. Oprocentowanie pożyczki: 1% w skali roku

4. Maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy

5. Maksymalna wielkość instalacji oze – elektrownie fotowoltaiczne (do 40 kW, nie więcej niż moc przyłączeniowa w obiekcie, w którym będzie instalowana), pompy ciepła i kolektory (do 300 kW, nie więcej niż zapotrzebowanie na ciepło/ciepłą wodę użytkową budynku, w którym będzie instalowana),

Powierzając pozyskanie finansowania z Programu Prosument firmie Res Energy klienci mają gwarancję, że inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną czy pompy szybko się zwróci.

Zachęcamy do współpracy również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Dofinansowania dla firm:

Res Energy sp. z o.o. wraz firmą partnerską ECC, która specjalizują się w obszarze pozyskiwania dofinansowania na realizację inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zaprasza do współpracy wszystkie podmioty z sektora przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, rolnictwa oraz jednostek samorządowych.

Specjaliści Res Energy i ECC od 2012 roku w ramach współpracy z BOŚ w zakresie programu Mini OZE i zrealizowaliśmy ponad 70 zleceń w ramach pozyskania środków na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

W ciągu ostatnich lat przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie na budowę farm fotowoltaicznych, wiatrowych oraz instalacji do produkcji energii cieplnej z biomasy i geotermii. Dzięki naszej pracy udało się pozyskać klientem środki (głównie z UE) na ponad 10 MW różnej wielkości elektrowni fotowoltaicznych.

Oferujemy Państwo kompleksową usługę związaną z doradztwem w zakresie realizacji inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.

W związku z uruchomieniem środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oferujemy swoim klientom pozyskanie następujących form dofinansowania:

1. Elektrownie fotowoltaiczne do mocy 150 kW – ok. 85 % bezzwrotnej dotacji (w przypadku przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych)
   
2. Elektrownie fotowoltaiczne pow. 150 kW – od 45 % do 65 % dofinansowania (w zależności od wartości inwestycji)
   
3. Pompy ciepła i kolektory słoneczne – do 85% bezzwrotnej dotacji (w przypadku przedsiębiorstw w zależności od kwoty inwestycji)

Specjaliści Res Energy to wysokiej klasy prawnicy, ekonomiści oraz praktycy w dziedzinie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Swoim klientom oferujemy:

1. Sporządzenie analizy opłacalności inwestycji
   
2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych w celu pozyskania dotacji na realizację inwestycji
   
3. Przygotowanie specyfikacji technicznych, wyceny i projektu
   
4. Przeprowadzenie przez formalności związane z realizacją inwestycji (ocena oddziaływania na środowisko, opinia RDOŚ, pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia do sieci)
   
5. Pozyskanie finansowania wkładu własnego (NFOŚ, WFOŚ, banki, firmy leasingowe)
   
6. Pomoc w znalezieniu inwestorów

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane