Przełom w historii odnawialnych źródeł energii 2015-02-20 15:09:48

Dzień 20 lutego 2015 z pewnością zapisze się jako przełom w historii odnawialnych źródeł energii w Polsce. Podczas ostatniego głosowania nad Ustawą o OZE w sejmie, posłowie bezwzględną większością głosów (227 do 209) odrzucili „kompromisową” poprawkę zaproponowaną przez Senat.

Tym samym utrzymana została wcześniej przyjęta przez sejm „poprawka prosumencka” zaproponowana przez posła Artura Bramorę. Poprawka wprowadza do ustawy system wsparcia dla mikroinstalacji OZE w postaci taryf gwarantowanych. Jest to ogromny sukces społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez wiele inicjatyw zdołało przekonać większość posłów do opowiedzenia się za rozwiązaniami korzystnymi dla ludzi, a nie dla koncernów energetycznych. Szacuje się, że dzięki dzisiejszej decyzji posłów do roku 2020 może powstać od 200 tys. do 300 tys. mikroinstalacji OZE. „Poprawka prosumencka” zapoczątkuje zmiany w polskim sektorze energetycznym.

Podziękowania przede wszystkim należą się tysiącom obywateli, którzy dzięki aktywnej postawie zwrócili uwagę opinii publicznej i posłów na dotychczasowy sposób postrzegania odnawialnych źródeł energii w Polsce. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować połączone działania dziesiątek organizacji branżowych i ekologicznych, oraz wielu instytucji i przedsiębiorstw, które jednym głosem apelowały o szansę dla energetyki obywatelskiej w Polsce. To właśnie silnemu jak nigdy wcześniej zjednoczeniu branży, instytucji i obywateli zawdzięczamy zwycięstwo w batalii z koncernami energetycznymi. Razem przemówiliśmy jednym głosem, którego nie zdołano zagłuszyć.

Aby energetyka obywatelska oparta na OZE mogła się harmonijnie rozwijać potrzebne jest wsparcie Państwa dla inwestorów – prosumentów. W opracowaniu EKES czytamy: „Trzeba znać warunki ekonomiczne sektora energii odnawialnej, aby zrozumieć, że dla osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych oraz długoterminowych korzyści wciąż niezbędne jest wsparcie publiczne […]”.  Dziękujemy posłom i posłankom, którzy wysłuchali głosu obywateli i odsuwając na bok podziały polityczne zagłosowali za odrzuceniem poprawki przyjętej przez Senat, utrzymując w ustawie „poprawkę prosumencką” posła Bramory.

Źródło: PORT PC

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane