Prosument na Warmii i Mazurach 2014-11-05 10:45:14

Kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tym razem w Olsztynie, przystąpił do udziału w programie PROSUMENT. Jeszcze w tym roku Fundusz ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie małych elektrowni wiatrowych, biogazowni czy kolektorów słonecznych.

- Nasze uczestnictwo w programie umożliwi jego przetestowanie „na żywo” oraz sprawdzenie jego wad i zalet. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli nam lepiej przygotować się do absorpcji środków unijnych oraz nowych wyzwań, jakie pojawią się na poziomie regionalnym po wdrożeniu przez Polskę nowej perspektywy finansowej UE. – powiedział Adam Krzysków, prezes zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

- Pozyskane z NFOŚiGW na realziację projektu 5 milionów złotych to z jednej strony znacząca pomoc dla mieszkańców Warmii i Mazur, a z drugiej  próba ogniowa przed zdobyciem nowych środków unijnych. – dodaje Adam Krzyśków.

Małgorzata Skucha, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapowiedziała, że kolejny WFOŚiGW – tym razem w Rzeszowie – niebawem dołączy do grona funduszy wojewódzkich  realizujących program PROSUMENT. Łącznie wykorzystają one ponad 75 milionów złotych czyli ¾ środków zaplanowanych dla nich na najbliższe 2 lata.

O PROSUMENCIE

PROSUMENT to program, który poprzez zachęty finansowe ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej, postaw prosumenckich oraz promocję technologii odnawialnych źródeł energii (OZE).

Program  umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż  mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Beneficjenci mogą wybierać spośród 6 rodzajów mikroinstalacji, w tym: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, a także układów mikrokogeneracyjnych. PROSUMENT umożliwia także uzyskanie wsparcia finansowego dla wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Pierwsze umowy między NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami zostały zawarte 16 września w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego. Cztery fundusze wojewódzkie ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia oraz Krakowa zaoferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym ze swoich województw, pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość podpisanych wówczas umów z WFOŚiGW to 63 miliony zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w nowej ofercie programowej na lata 2015-2020 zapowiedział wzrost środków przeznaczonych na program PROSUMENT do 800 milionów złotych, z alokacją do 2020 roku.

Więcej o programie PROSUMENT

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane