Prosument - nabór dla banków 2015-01-05 09:49:01

Nabór wniosków banków w ramach programu priorytetowego "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki".

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w 2015 r. kredytów bankowych wraz z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski należy składać w terminie od 16.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-bankow/

Źródło: NFOŚiGW

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane