Mniej azbestu 2013-06-13 14:19:25

Już 84 tysiące ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu zniknęło z dachów polskich domów. To efekty realizowanego od trzech lat programu Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt ogólnopolskiej akcji wyniósł ponad 45 milionów złotych.

Dzięki środkom z Funduszy mieszkańcy, którzy posiadają dachy z eternitu (materiału zawierającego azbest), mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. Pomocy powinni szukać w swoich gminach o ile te posiadają programy usuwania azbestu. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Gminy realizujące programy ich usuwania prowadzą inwentaryzacje zagrożeń, zbierają wnioski od mieszkańców, określają zasady usuwania niebezpiecznego materiału, wskazują miejsca deponowania szczątków dachów oraz proponują formy wsparcia finansowego.

Zgodnie z prawem szkodliwy dla zdrowia azbest ma być usunięty z terenu Polski do 2032 roku. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. Najwięcej zabudowanych wyrobów azbestowych w przeliczeniu na osobę występuje na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Najmniej wyrobów z azbestem występuje w województwach lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Oszacowano, że do zdeponowania na składowiskach w latach 2003 – 2032 będzie około 15 mln ton odpadów zawierających azbest.

Dotacje udzielane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Beneficjentem końcowym programu są samorządy posiadające programy unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W programie uczestniczą wojewódzkie fundusze z Warszawy, Lublina, Szczecina, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, Gdańska, Białegostoku, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Katowic i Opola. Na realizację programu do 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 92 milionów złotych.

Źródło: www.komunalny.pl
Fot. Lucaz80/www.fotolia.pl

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane