Kup kolektor 2013-06-10 22:38:03

Każda osoba fizyczna i wspólnota mieszkaniowa (nie podłączona do sieci ciepłowniczej) może się ubiegać o kredyt w bankach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dopłaty dotyczą zarówno zakupu kolektorów jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

  • sporządzenia projektu instalacji,
  • zakupu zestawu solarnego,
  • montażu zestawu.

Warunkiem uzyskania dotacji jest zakup zestawów solarnych, które odpowiadają wymaganiom NFOŚiGW. Nasza firma pośredniczy pomiędzy Kredytobiorcą a bankiem i pomaga w kompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz uzyskaniu dotacji. Dlatego można mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone prawidłowo i szybko.

Przykład:

Jeśli wydajemy na podgrzanie CWU - 150 zł miesięcznie, rocznie daje nam to koszt 1 800 zł. Przy założeniu, że w ciągu roku zaoszczędzimy 60 % wydatków, to:

1800 zł x 60% = 1080 zł - kwota jaką oszczędzimy w ciągu roku.

Koszt kwalifikowany założenia przykładowej instalacji solarnej (2 płaskie i 200 litrów podgrzewacz) to 10 750 zł. Dotacja do tej kwoty z NFOŚiGW to 45% - 4 837,50 zł.

Rzeczywisty koszt jaki musimy ponieść po odjęciu kwoty dofinansowania to 5 912,50 zł.

Dzielimy tę kwotę przez zakładaną oszczędność na rok 1 080 zł.

5 912,50zł : 1 080zł = 5,5 lat (okres zwrotu)

Na podanym przykładzie widzimy, że inwestycja zwraca się średnio po okresie 5,5 lat. Przy ciągłym wzroście cen energii czas zwrotu takiej instalacji będzie się jeszcze zmniejszał. Po tym czasie mamy już tzw. darmową energię o minimalnych kosztach eksploatacji.

Nasza pomoc:

Dobierzemy Państwu odpowiedni zestaw solarny, nasz dealer fachowo go zamontuje, a na końcu pomożemy otrzymać dofinansowanie do tej inwestycji.
Skontaktuj się z nami: dotacje@solartime.pl lub telefonicznie 17 859 02 40

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane