Kredyt EnergoOszczędny 2013-06-18 14:59:51

Kredyty na realizację przedsięwzięć energooszczędnych

Przedmiot kredytowania
Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym:

 • wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,
 • wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,
 • wymiana przemysłowych silników elektrycznych,
 • wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,
 • modernizacja technologii na mniej energochłonną,
 • wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,

inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej,

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

 • mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe

Warunki kredytowania

 • waluta kredytu - PLN
 • max. kwota kredytu:
   - dla samorządów do 100% kosztu inwestycji, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego
  - dla pozostałych kredytobiorców do 80% kosztu inwestycji
 • okres kredytowania - do 10 lat (z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału)
 • oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M/ 3M/ 6M + marża
 • prowizje – wg Tabeli opłat i prowizji

Istnieje możliwość spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji inwestycji.  W takim przypadku do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć wyliczenie oszczędności energii elektrycznej i oszczędności finansowych.

Źródło: BOŚ Bank

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane