Jedna czwarta budynków w Polsce ocieplana jest nieprawidłowo 2014-08-07 10:04:22

Zmniejsza się liczba inwestycji ociepleniowych realizowanych bez gwarancji producenta systemu ociepleń – deklarują wykonawcy ociepleń ścian zewnętrznych ankietowani przez TNS Polska. Od 2011 roku udział prac ociepleniowych z wykorzystaniem dowolnie zestawionych, a więc nieobjętych gwarancją materiałów, zamiast wymaganych przez prawo systemów ociepleniowych, spadł z 32 do 26 proc.

Wyniki badania wykonawców wskazują, że obecnie w niemal trzech czwartych przypadków (74 proc.) budynki ocieplane są systemowo i zabezpieczone gwarancją producenta wyrobu.

Cieszy nas coraz większy profesjonalizm firm wykonawczych wyrażający się w stosowaniu kompleksowych rozwiązań ociepleniowych. Nadal jednak właściciele co czwartego ocieplanego budynku nie mogą liczyć na pomoc producenta systemu w przypadku kłopotów z elewacją. Żaden systemodawca nie weźmie odpowiedzialności za ocieplenie złożone z przypadkowych, niesprawdzonych we wzajemnych oddziaływaniu elementów. Niestety inwestorzy często uświadamiają to sobie dopiero, gdy nieprawidłowe ocieplenie elewacji szwankuje – zwraca uwagę dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), sprawującego nad badaniem TNS Polska patronat merytoryczny.

Galeria zdjęć

Zrozumieć system
TNS Polska realizuje cykliczny projekt badawczy „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych budynków w Polsce” począwszy od połowy 2011 roku. Wykonawcy prac ociepleniowych są jedną z ankietowanych grup. W każdej fali badania przeprowadzonych jest z nimi 700 wywiadów. Łącznie w sześciu dotychczasowych pomiarach przebadano już 4 200 wykonawców. Wśród analizowanych w sondażu zagadnień jest wiedza wykonawców na temat systemów ociepleń.

Zauważamy, że orientacja wykonawców w tej dziedzinie jest coraz lepsza. Co prawda spontanicznie, odpowiadając na pytanie otwarte, wykonawcy najczęściej kojarzą system ociepleń przede z funkcją izolacyjną, cieplną, ochroną przed warunkami atmosferycznymi (32 proc.), a tylko co czwarty badany definiuje to pojęcie prawidłowo jako zestaw materiałów jednego producenta czy jednej marki. Jednak w pytaniu zamkniętym już zdecydowana większość pytanych (84 proc.) wybiera właściwą odpowiedź, wskazując na zestaw produktów jednego producenta objęty aprobatą techniczną – mówi Natalia Kijewska z TNS Polska.

Ekspertka TNS Polska podkreśla, że w budowaniu świadomości wykonawców dużą zasługę mają systemodawcy: – To oni w swoich działaniach skupiają się na komunikowaniu zalet kompleksowego ocieplania, i to nie tylko ze względu na możliwość skorzystania z gwarancji producenta dla jego wyrobu. Widzimy, że starania producentów wpływają na korzystanie przez wykonawców z pełnych systemów, a nie z przypadkowo dobranych materiałów – dodaje Natalia Kijewska.

Tylko legalne ocieplenie
Autorzy raportu TNS Polska akcentują jednakże, że niepokojąca pozostaje wśród wykonawców duża nieznajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie ociepleń. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) błędnie uważa, że używanie do ociepleń niesystemowych produktów  jest legalne. Jedynie 42 proc. badanych jest świadomych, że prawo wymaga stosowania wyrobów objętych aprobatą techniczną, czyli pełnych systemów ociepleń.

Na system ociepleń może składać się nawet trzydzieści komponentów – tłumaczy dr inż. Mariusz Garecki, kierujący Komisją Techniczną SSO. – Obok płyt termoizolacyjnych i mocującej je zaprawy klejącej, łączników mechanicznych stosowanych zgodnie z projektem, warstwy zbrojonej wzmocnionej siatką z włókna szklanego oraz warstwy wykończeniowej, czyli tynku i ewentualnie farby elewacyjnej, niezbędne są listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia. Każdy system ociepleń, w określonym układzie tych elementów, podlega rygorystycznym testom laboratoryjnym. Pozytywny wynik takich badań jest równoznaczny z objęciem wyrobu krajową aprobatą techniczną lub europejską oceną techniczną, które gwarantują trwałość i funkcjonalność elewacji ocieplonej z jego zastosowaniem. Stąd wymogi prawne w zakresie systemowości ociepleń – zaznacza dr Garecki.

Droga do sukcesu
Wykonawcy odgrywają kluczową rolę w pomyślnej realizacji inwestycji ociepleniowych – wskazuje prezes Jacek Michalak. – Na rynku jest coraz więcej profesjonalnych firm, doceniających znaczenie jakości materiałów budowlanych oraz dbających o fachowy poziom wykonawstwa. Radzimy zatem inwestorom staranny dobór wykonawców. Wyznacznikiem ich kompetencji mogą być imienne certyfikaty szkoleń organizowanych przez producentów ociepleń. Warto też obejrzeć wcześniejsze prace firmy, a następnie zawrzeć umowę gwarantującą prawidłowy, zgodny z projektem ocieplenia i zaleceniami producenta systemu, przebieg robót. W ich trakcie pożądana jest kontrola poszczególnych etapów ocieplania – radzi szef SSO.

Dr Michalak podreśla ponadto, że rzetelny, ceniący swój fach wykonawca doskonale zna wartość i znaczenie systemowych ociepleń. – Jesteśmy przekonani, że potwierdzona w badaniu TNS Polska rosnąca znajomość zasad sztuki ociepleniowej wśród wykonawców przyczyni się do tego, że w niedalekiej przyszłości gwarancje producentów obejmą każdy ocieplony obiekt w Polsce.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane