Jak skorzystać na inteligentnych sieciach energetycznych 2014-03-25 08:09:10

Nowoczesne technologie, w jakie wyposażone są inteligentne sieci energetyczne (ISE), oferują odbiorcom energii możliwość obniżenia rachunków za prąd. Umożliwiają także rozpoczęcie produkcji prądu na potrzeby własne.

Odbiorcy energii, u których zainstalowano inteligentne liczniki energii, mogą znacznie łatwiej niż posiadacze liczników tradycyjnych zarządzać zużyciem prądu. W tym celu powinni zorientować się, jakie narzędzie monitorowania zużycia energii udostępnia im ich Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Takim narzędziem może być np. portal klienta na stronie internetowej OSD. Po zalogowaniu się na taki portal za pomocą indywidualnego hasła, można na bieżąco śledzić i analizować swoje zużycie energii. Jest to możliwe dzięki temu, że inteligentne liczniki automatycznie przesyłają informacje o zużyciu do dostawcy prądu.

Wdrożenie, o którym mówimy, przyniesie wiele nowych możliwości dla indywidualnych użytkowników energii elektrycznej, ale skala profitów zależeć będzie od gotowości klientów do aktywnego korzystania z informacji dostarczanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz racjonalnego gospodarowania energią elektryczną – komentuje Robert Stelmaszczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Racjonalne gospodarowanie energią warto rozpocząć od sprawdzenia, czy płaci się za energię według najkorzystniejszej taryfy energetycznej. Szczegóły na temat dostępnych taryf można sprawdzić bezpośrednio u dostawcy prądu. Korzystne finansowo może okazać się przejście na taką taryfę energii, która kształtowana jest w oparciu o zmienne ceny energii w ciągu dnia i umożliwia płacenie za energię mniej, gdy jest ona najtańsza.

W przypadku osób, które przez większość dnia przebywają poza domem, płacenie za energię według tych samych stawek przez całą dobę może niepotrzebnie podwyższać rachunki za prąd – zwłaszcza, jeśli sprzedawca prądu oferuje taryfę z tańszą energią w godzinach nocnych i wieczornych. Na ten czas można zaplanować włączanie urządzeń, które niekoniecznie muszą pracować za dnia, takich jak pralka czy zmywarka.

Inteligentne opomiarowanie, stanowiące ważny element inteligentnych sieci energetycznych (ISE), pozwala także na dwukierunkowy przepływ energii w sieci – nie tylko od dostawcy do odbiorcy, tak jak w tradycyjnych sieciach elektroenergetycznych, ale również od odbiorcy do dostawcy. Oznacza to nowe możliwości dla tych konsumentów energii, którzy mają już lub planują uruchomić w swoim gospodarstwie domowym mikroinstalacje wytwarzające prąd, oparte na odnawialnych źródłach energii.

Dzięki znowelizowanej we wrześniu ubiegłego roku ustawie Prawo energetyczne, każda osoba fizyczna może podłączyć taką mikroinstalację do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego i sprzedawać nadwyżki produkowanego w niej prądu do sieci. Osoba taka z biernego odbiorcy energii przekształca się wówczas w prosumenta, który jest jednocześnie wytwórcą i konsumentem prądu.

Więcej informacji o tym, jak konsumenci energii mogą skorzystać z rozwoju ISE, znaleźć można na stronie www.mojaeenergia.pl, która powstała w ramach kampanii „ISE – dla domu, środowiska i gospodarki".

Głównym organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które działa we współpracy z podmiotami skupionymi w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego – WRE. Podmioty te to przede wszystkim Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, Operator Systemu Przesyłowego, Towarzystwo Obrotu Energią i Urząd Regulacji Energetyki.

Realizacja kampanii dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna.

Źródło: PTPiREE
Fot. Fotolia

 

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane