Dopłaty do budownictwa energooszczędnego przyciągają uwagę deweloperów 2014-07-07 13:32:59

250 lokali mieszkalnych, 91 domów energooszczędnych i 10 pasywnych budowanych lub planowanych przez deweloperów zostało pozytywnie ocenionych przez weryfikatorów energetycznych, umożliwiając zainteresowanym rodzinom ubieganie się o kredyty bankowe z dopłatą NFOŚiGW.

W ramach programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, beneficjenci mają możliwość nie tylko zrealizowania samodzielnie inwestycji, ale również zakupu domu lub lokalu mieszkalnego od dewelopera. Pierwsze deweloperskie oferty domów energooszczędnych zostały już zrealizowane, a beneficjenci otrzymali dopłaty.

Rosnące zainteresowanie deweloperów uczestnictwem w programie przekłada się na zwiększenie liczby pozytywnie zweryfikowanych przedsięwzięć, które zamieszczane są na stronie NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/deweloperzy---zweryfikowane-projekty--inwestycji/

Od początku 2014 r. pozytywne weryfikacje dotyczące zarówno budynków jedno i wielorodzinnych zgłosiło 9 deweloperów - dwaj budujący mieszkania, a pozostali oferujący domy mieszkalne. Wzrasta również zainteresowanie potencjalnych beneficjentów programu ich ofertami. Wpływa na to ich oferta sprzedaży mieszkań i domów, wydłużona do momentu podpisania aktu notarialnego, który zgodnie z programem jest terminem zrealizowania przedsięwzięcia.

Program dopłat nie jest skierowany bezpośrednio do deweloperów, lecz do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja jest wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów grzewczych i wentylacyjnych przeliczoną na metr kwadratowy powierzchni.

Na jakie zatem dofinansowanie może liczyć rodzina Kowalskiego kupująca dom lub mieszkanie od dewelopera?
• w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF15 – 15 kWh/(m2/rok) – dotacja 50 tys. zł brutto;
b) standard NF40 –40 kWh/(m2/rok) – dotacja 30 tys. zł brutto;
• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 tys. zł brutto;
d) standard NF15 - 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 tys. zł brutto.

Program ruszył w ubiegłym roku, a przeznaczone na niego środki, w wysokości 300 mln zł, dofinansują około 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. System dofinansowania realizowany jest we współpracy z sektorem bankowym. W ramach przeprowadzonych naborów podpisano umowy z 7 bankami, które obecnie oferują kredyty na budowę domu wraz z dotacją NFOŚiGW.

Program dopłat skierowany jest do osób fizycznych:

>>> posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, lub
>>> posiadających uprawnienie do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz praw.

Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w III kwartale 2013 r.

Jak wynika z analiz NF średnia powierzchnia budowanych domów energooszczędnych to 120 m2 , natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową wynosi średnio 34 kWh/(m2/rok).
Przedsięwzięcie to przynosi wymierne korzyści dla gospodarstw domowych w postaci dopłaty do kredytu pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych, niższych kosztów eksploatacji budynku i podniesienia wartości budynku.

W najbliższej przyszłości na rynku będą liczyły się przede wszystkim inwestycje energooszczędne, charakteryzujące się zdecydowanie niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu z budownictwem standardowym. Wydaje się, że fakt ten wyznacza kierunek działań deweloperów i uzasadnia ich wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Fotolia

 

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane