Centrum Ekoinnowacji powstanie na Politechnice Gdańskiej 2015-03-24 13:16:39

Politechnika Gdańska planuje budowę Centrum Ekoinnowacji. Obiekt ma być energooszczędny i przyjazny środowisku. Będzie to pierwsze w Polsce centrum realizujące ideę miast ekologicznych.

Uczelnia ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu składającego się z projektowanego budynku Centrum Ekoinnowacji, garażu podziemnego oraz remontowanych budynków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska: Hydro i Żelbet. Kompleks ma być zlokalizowany pomiędzy ulicami: Siedlicką a Traugutta. Termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w konkursie mija 30 marca br. Natomiast czas na składanie prac konkursowych upływa w połowie czerwca.

Koncepcja centrum nawiązuje do idei miast ekologicznych w trzech aspektach: zastosowania demonstracyjnych rozwiązań technologicznych, prowadzenia proekologicznych badań oraz kształcenia przyszłych inżynierów na potrzeby ekoinnowacyjnego rozwoju infrastruktury budowlanej, sanitarnej, przemysłowej oraz transportowej.

Budynek Centrum Ekoinnowacji ma zostać zaprojektowany tak, aby zmniejszyć jego niekorzystny wpływ na środowisko. Chodzi o to – jak wynika z regulaminu konkursu – by dzięki kompleksowo potraktowanej problematyce innowacyjności i zaawansowanych, przyjaznych środowisku technologii wyznaczyć nowy kierunek dla rozwoju ekologicznego budownictwa.

– Chcemy, by w Centrum Ekoinnowacji zastosowano energooszczędne rozwiązania, które w maksymalny sposób wykorzystują energię odnawialną. Zależy nam na redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniu zużycia wody pitnej oraz retencjonowania i wykorzystania po oczyszczeniu wody deszczowej, np. do spłukiwania toalet czy nawadniania roślin. Dodatkowo budynki mają być wyposażone w inteligentne systemy sterowania – mówi prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej WILiŚ.

Prof. Jacek Mąkinia zaznacza, że działalność badawcza Centrum Ekoinnowacji będzie skupiać się na kilku obszarach, m.in.: energooszczędnym budownictwie kubaturowym i transportowym, ekologicznych formach transportu (wodnego i szynowego), rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poindustrialnych, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, a także technologiach oczyszczania ścieków oraz nowoczesnych systemach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Budynek Centrum Ekoinnowacji wraz garażem podziemnym ma powstać w miejscu obecnych budynków Działu Eksploatacji oraz Wydziału Inżynierii Lądowej (hala Hydro). Oba budynki przeznaczone są do rozbiórki.

Oprócz przygotowania projektu koncepcyjnego Centrum Ekoinnowacji z garażem podziemnym, zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie parkingu, także podziemnego, usytuowanego pomiędzy projektowanym budynkiem Centrum Ekoinnowacji a gmachem Centrum Nanotechnologii B (ok. 60-65 miejsc postojowych). Architekci powinni także zaproponować projekt remontu i przebudowy objętych ochroną konserwatorską budynków: WILiŚ-Hydro oraz WILiŚ-Żelbet. Ważne jest również przedstawienie pomysłu uporządkowania i zagospodarowania terenu dla całego zakresu opracowania.

Realizacja koncepcji ma nadać nowy styl ulicy Siedlickiej, kontynuując charakter jej zagospodarowania zapoczątkowany przez budowę gmachu Centrum Nanotechnologii B.

Szczegółowe wytyczne oraz wszelkie założenia programowe znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych PG.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone z końcem czerwca br. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 50.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Za drugie miejsce przewidziano nagrodę w wysokości 40.000 zł, za trzecie – 30.000 zł.

Źródło: Info Wire

anuluj

Wyszukiwanie zaawansowane